Jak trávíme volný čas?
Technika / 12.11.2017

Volným časem nazýváme tu část dne, kterou nevěnujeme pracovním či vzdělávacím povinnostech. Je to doba, ve které si sami volíme, co budeme dělat. Čas, kdy si můžeme odpočinout od každodenních závazků a nemusíme se nikam hnáta. Otázkou je, jestli to ještě umíme.  Oblíbenou náplní volného času většiny z nás je sport.Pohybová aktivita pomáhá udržovat fyzickou kondici. Při sportování tělo vyplavuje endorfiny, což nám zlepšuje náladu. Volný čas lze rovněž trávit návštěvou různých kulturních akcí. Divadel, výstav anebo koncertů. Výlety do přírody, ať už pěšky, nebo na kole s přáteli jsou příjemně stráveným časem. Dobře strávený volný čas poznáme podle toho, že z hlavy vypustíme všechny každodenní starosti a užíváme prožívané chvíle naplno.To se nejvíce daří u činností, které máme opravdu rádi. Jednou z takových je tvorba keramiky. Práce s hrnčířskou hlínou dokáže vyčistit mysl od všech problémů. Stačí se přihlásit do keramického kurzu, který je pořádán v keramických dílnách v každém větším městě. Nebo si ve svém domě vyhradit koutek, ve kterém budete mít dostatečný prostor pro umístění hrnčířského kruhu a pracovní plochu na zpracování hlíny. Na první mističku, vytočenou vlastníma rukama, už nikdy nezapomenete. Vaše keramické dobrodružství započne už při nákupu hlíny –  tehdy si poprvé sáhnete na tu kouzelnou hmotu. Ze které se dají vytočit…

Videa se stávají nedůvěryhodná
Technika / 1.9.2017

Podobný jev je znám u fotografií, které díky fotomontážím mohou být dokreslovány nebo upraveny. Laik nemusí tuto změnu vůbec postřehnout. Díky moderním technologiím se již dnes dá provádět přesvědčivé manipulace v oblasti videí ale i záznamů lidského hlasu. V budoucnosti se velmi často budeme setkávat, že nám bude libovolná osobnost svým hlasem tvrdit něco velmi kontroverzního. Nezbude nám, než si pokaždé počkat na případné dementi nově vypuštěné informace.      Na internetu se kolikrát uchytí i zjevný HOAX (falešná poplašná zpráva) např. Pozor na pomeranče s krví a HIV. S novými technologiemi a rozvojem umělé inteligence budou podvrhy čím dál tím hůře odhalitelné a nebudou šířeny jen formou fotek a textů.   Zfalšovaný proslov Obamy Na Washingtonské univerzitě nedávno upravili za použití strojového učení (machine learning) video bývalého prezidenta USA. Při změně jednoho z proslovu dřívějšího nejmocnějšího muže planety nezaregistrujete takřka žádný viditelný rozdíl oproti originálu až na obsah slov, které slyšíte.     Obdobný projekt z univerzity ve Stanfordu, Face2Face, umí v reálném čase zaznamenávat mimiku živého herce do videa. Pohyby herce byli okopírovány z projevů například George Bushe nebo Arnolda Shwarzeneggera. Nová metoda ovšem používá algoritmu, který se učí, jak který pohyb obličeje při projevu vypadá. Ideálním adeptem k pokusu byl právě Barack Obama, který má volně…