Vysloužilé elektrospotřebiče do komunálního odpadu nepatří

15.9.2017

Třídění odpadu je fenoménem moderní doby. Papír, sklo, plasty – to je běžné portfolio třídění domácího odpadu. Ti opravdu svědomití třídí ještě kovy a skuteční milovníci přírody oddělují do speciálního kontejneru ještě biomasu. Co se týče vysloužilých elektrospotřebičů střední až větší velikosti, taky i ty většinou skončí tam, kde mají – v síti sběrných míst. U malých spotřebičů jako jsou mobilní telefony, konvice, budíky, nabíječky nebo fény tomu tak ale většinou není. Záhadou zůstává, proč televizor uživatel na sběrné místo odveze, zatímco vysvícenou zářivku nebo kulmu jednoduše vyhodí do směsného odpadu?
 žárovka na vypínači
Kam se starým elektrošrotem?
Pokud Vám záleží na životním prostředí a nechcete, aby příroda zbytečně trpěla, je potřeba se elektroodpadu zbavovat šetrně a podle pravidel.
èSBĚRNÝ DVŮR
Nejjednodušším řešením je vzít starý elektrospotřebič, zajet na nejbližší sběrný dvůr a odevzdat jej tam. Pokud máte v obci nebo městě, kde se sběrný dvůr nachází, hlášeno trvalé bydliště, obsluha dvora od Vás spotřebič odebere zdarma, v opačném případě zaplatíte symbolický poplatek.
èPRODEJNY ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Prodejny mají stejně jako sběrné dvory smlouvy s firmami, které se zabývají odvozem a recyklací elektroodpadu. Podle zákona je každá prodejna elektrických spotřebičů povinna od vás při koupi nového podobného elektrozařízení starý výrobek převzít. Někteří prodejci nabízí i bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich nový koupíte.
èOPRAVNY ELEKTORSPOTŘEBIČŮ
Platí pro ně to samé, co v předešlých případech. Váš elektroodpad tam převezmou a odevzdají specializované firmě.
 starý televizor
Jaké jsou výhody recyklace vysloužilých elektrospotřebičů?
Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

Vysloužilé elektrospotřebiče do komunálního odpadu nepatří
">